Wijziging parkeersituatie Garenmarkt en Kruitschip

Met ingang van dinsdag 1 mei kunnen bezoekers ook kortparkeren op de parkeerplaatsen voor het Kruitschip. Momenteel zijn dit vergunninghoudersplaatsen; bezoekers kunnen hier nu alleen met een dagkaart à € 13,20 parkeren.

Uit monitoring van de parkeersituatie blijkt dat de beschikbare parkeerplaatsen voor het Kruitschip beter benut kunnen worden. Met name op de doordeweekse dagen zouden bezoekers aan de winkels in de directe omgeving hier ook voor korte tijd moeten kunnen parkeren.

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie geldt betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zondag van 13.00 tot 21.00 uur. Het tarief is € 2,70 per uur. Vergunninghouders kunnen gebruik blijven maken van deze parkeerplaatsen.

Borden en automaat worden aangepast
Zowel de verkeersborden als de parkeerautomaat worden aangepast aan de nieuwe situatie. Er wordt actief gehandhaafd en de nieuwe situatie wordt ook nauwlettend gemonitord.