Werkzaamheden

De bouw van de parkeergarage Garenmarkt is duidelijk aanwezig in de omgeving van de Garenmarkt. Hieronder is een overzicht van de werkzaamheden weergegeven die wij voornemens zijn uit te voeren. Een overzicht van de bouwwerkzaamheden en informatie over de parkeergarage staat in het informatieblad Garenmarkt.


Stort 1e deel dak in- en uitrit

20 juli 2018

Op dinsdag 24 juli wordt het eerste deel van het dak van de toekomstige in- en uitrit van de parkeergarage gestort. Met deze brief informeren wij u over deze werkzaamheden.

Werkzaamheden stort dak
De werkzaamheden voor het storten van het dak nemen een volledige dag in beslag. Het materieel wordt vanaf 06:00 uur aangevoerd en klaargezet […]

Ankers plaatsen

20 juli 2018

Het plaatsen van de ankers is nu op volledige productie en wordt uitgevoerd door Jetmix. De werktijden van Jetmix zijn van 07:00-19:00 op doordeweekse dagen.
Bij uitzondering kan dit uitlopen tot circa 19:30 uur om een anker kwalitatief goed af te ronden. In totaal worden er ruim 350 ankers geplaatst. De ankers zorgen er voor […]

Diepste punt bereikt in de bouwkuip

18 juni 2018

Begin 2018 zijn de werkzaamheden voor nat ontgraven gestart. Totaal is er circa 40.000 m3 zand afgevoerd. Het zand uit de bouwkuip is via een tijdelijke persleiding afgevoerd naar een depot buiten het centrum. Door het zand te verpompen en vervolgens per schip af te voeren, hebben we het aantal vrachtwagenritten door de binnenstad kunnen […]

Voortgang ontgraven bouwkuip

24 mei 2018

Om de bouwkuip te kunnen ontgraven, blijft deze voorlopig gevuld met water. De graafwerkzaamheden zijn nu redelijk op diepte en de stalen stempel is op circa 9 meter diepte aangebracht om te zorgen dat de rechte delen van de diepwanden niet gaan doorbuigen als er verder ontgraven wordt naar de einddiepte van 18 meter diep. […]

Rioolwerkzaamheden Raamsteeg

6 december 2017

In de Raamsteeg wordt vanaf maandag 27 november gestart met de laatste fase van de rioolwerkzaamheden. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de Korevaarstraat tot en met de winkel Zam Zam XL. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Alle adressen en winkels in de Raamsteeg blijven bereikbaar. Voor voetgangers komt er een tijdelijk looppad. Gedurende de […]

Planning verwijderen bovenrand diepwanden

30 oktober 2017

Tot en met medio week 45 vinden de sloopwerkzaamheden plaats voor het verwijderen van de bovenste rand van de diepwanden. Het laatste deel waar nu de toegang tot de bouwkuip ligt wordt begin december opgepakt. Deze werkzaamheden zullen circa 3 dagen in beslag nemen. Als dit deel afgerond is, zijn ook de sloopwerkzaamheden klaar. Op […]

Planning sloopwerkzaamheden diepwanden

8 september 2017

In de komende weken wordt de bovenrand van de reeds uitgevoerde diepwandpanelen verwijderd. Het verwijderen van de bovenrand gebeurt machinaal door het vergruizen van het beton. Het beton wordt met een sloophamer (prikker) verwijderd. Met name het werken met een sloophamer kan geluidsoverlast geven. Op de bouwplaats worden extra mobiele geluidsschermen geplaatst naast de reeds […]

Verwijderen bovenste rand diepwanden

23 augustus 2017

De komende periode worden de bovenrand van de reeds uitgevoerde diepwandpanelen verwijderd. Het verwijderen van de bovenrand gebeurt machinaal door het vergruizen van het beton. Het beton wordt met een sloophamer (prikker) verwijderd. Met name het werken met een sloophamer kan geluidsoverlast geven. De sloopwerkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 – 19:00 uur. De […]

Aangepaste planning afsluiting Levendaal

31 maart 2017

De planning van de rioolwerkzaamheden is gewijzigd, waardoor de afsluiting van het Levendaal op een ander moment zal plaatsvinden dan in de voorgaande brief van medio februari is aangekondigd. Via de vooraankondigingsborden op straat worden de nieuwe data van de afsluitingen tijdig gecommuniceerd.

Voorbereidende werkzaamheden voor bouw parkeergarage Garenmarkt

27 februari 2017

Vanaf 22 mei gaat de bouw van de parkeergarage onder de Garenmarkt van start. Dan kan er niet meer geparkeerd worden op de Garenmarkt. Voordat het zo ver is, zijn voorbereidende werkzaamheden nodig, zoals het verleggen van het riool en van kabels en leidingen.

Vanaf eind februari tot en met eind april wordt het hoofdriool verlegd […]