Werkzaamheden

De bouw van de parkeergarage Garenmarkt is duidelijk aanwezig in de omgeving van de Garenmarkt. Hieronder is een overzicht van de werkzaamheden weergegeven die wij voornemens zijn uit te voeren. Een overzicht van de bouwwerkzaamheden en informatie over de parkeergarage staat in het informatieblad Garenmarkt.


Planning sloopwerkzaamheden diepwanden

8 september 2017

In de komende weken wordt de bovenrand van de reeds uitgevoerde diepwandpanelen verwijderd. Het verwijderen van de bovenrand gebeurt machinaal door het vergruizen van het beton. Het beton wordt met een sloophamer (prikker) verwijderd. Met name het werken met een sloophamer kan geluidsoverlast geven. Op de bouwplaats worden extra mobiele geluidsschermen geplaatst naast de reeds […]

Verwijderen bovenste rand diepwanden

23 augustus 2017

De komende periode worden de bovenrand van de reeds uitgevoerde diepwandpanelen verwijderd. Het verwijderen van de bovenrand gebeurt machinaal door het vergruizen van het beton. Het beton wordt met een sloophamer (prikker) verwijderd. Met name het werken met een sloophamer kan geluidsoverlast geven. De sloopwerkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 – 19:00 uur. De […]

Aangepaste planning afsluiting Levendaal

31 maart 2017

De planning van de rioolwerkzaamheden is gewijzigd, waardoor de afsluiting van het Levendaal op een ander moment zal plaatsvinden dan in de voorgaande brief van medio februari is aangekondigd. Via de vooraankondigingsborden op straat worden de nieuwe data van de afsluitingen tijdig gecommuniceerd.

Voorbereidende werkzaamheden voor bouw parkeergarage Garenmarkt

27 februari 2017

Vanaf 22 mei gaat de bouw van de parkeergarage onder de Garenmarkt van start. Dan kan er niet meer geparkeerd worden op de Garenmarkt. Voordat het zo ver is, zijn voorbereidende werkzaamheden nodig, zoals het verleggen van het riool en van kabels en leidingen.

Vanaf eind februari tot en met eind april wordt het hoofdriool verlegd […]