Werkzaamheden

De bouw van de parkeergarage Garenmarkt is duidelijk aanwezig in de omgeving van de Garenmarkt. Hieronder is een overzicht van de werkzaamheden weergegeven die wij voornemens zijn uit te voeren. Een overzicht van de bouwwerkzaamheden en informatie over de parkeergarage staat in het informatieblad Garenmarkt.


Avond- en nachtwerkzaamheden 25 april

24 april 2019

Op donderdag 25 april wordt de afwerkvloer gestort van de vierde verdieping. Deze stortwerkzaamheden vinden overdag plaatst en het gladschuren loopt door in de avond en nacht. Het storten van de afwerklaag op de volledige vloer zal doorlopen tot einde middag. Voor het storten van de vloer worden zowel een betonpomp als de torenkraan ingezet. […]

Plaatsen prefab verdiepingsvloeren

15 april 2019

Nu de onderste parkeerlaag af is, worden de prefab vloerdelen geplaatst. De 52 prefab vloerdelen voor de ronding wegen maximaal 18 ton en worden per stuk aangeleverd op de bouwplaats. Bij de 60 rechte delen worden vier vloerdelen per keer aangeleverd. Met de torenkraan worden de elementen op de juiste plek geplaatst. Als een vloer volledig geplaatst is, wordt […]

Werkzaamheden parkeervloer -5

13th maart 2019

Op 13 maart 2019 is het tweede deel van de constructievloer (-5 parkeervloer) gestort. In totaal is de vloer in drie fases opgedeeld om de overlast van de werkzaamheden te beperken.

De stortwerkzaamheden van de vloer zijn rond 18:00 uur afgerond. De werkzaamheden voor het gladschuren van de vloer, het zogenaamd vlinderen, gaat door in de nacht. De […]

Werkzaamheden in nacht van 13-14 maart voor realisatie parkeervloer -5 (fase 2)

11th maart 2019

De eerste fase van de constructievloer (parkeervloer -5 niveau) is op 1 maart gestort, het tweede deel staat nu gepland op woensdag 13 maart. Het derde deel wordt eind maart uitgevoerd.

De constructievloer is de onderste betonvloer van de parkeergarage en wordt in drie fases gestort om de impact voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De eerstvolgende […]

Stort -5 parkeervloer

23 februari 2019

Op vrijdag 1 maart wordt het middendeel van parkeervloer -5 gestort. In totaal is het team circa 14 uur bezig om dit deel van de vloer te storten. Vanaf 06:00 uur worden de betonpompen opgesteld zodat vanaf 07:00 uur de eerste betonmixers kunnen starten met het storten van de vloer. We verwachten dat de stortwerkzaamheden […]

Betonstort parkeergarage Garenmarkt

17 september 2018

Voor de bouw van de parkeergarage Garenmarkt is op maandag 17 september 7.00 uur tot dinsdagavond 18 september 22.00 uur de betonvloer gestort. In totaal is ca. 3.800 kubieke meter beton onder water aangebracht. Dit duurde ongeveer 40 uur. Meer dan 350 betonmixers voerden elke tien minuten beton aan over de weg. Vanwege de vereiste kwaliteit mocht de […]

Stort 1e deel dak in- en uitrit

20 juli 2018

Op dinsdag 24 juli wordt het eerste deel van het dak van de toekomstige in- en uitrit van de parkeergarage gestort. Met deze brief informeren wij u over deze werkzaamheden.

Werkzaamheden stort dak
De werkzaamheden voor het storten van het dak nemen een volledige dag in beslag. Het materieel wordt vanaf 06:00 uur aangevoerd en klaargezet […]

Ankers plaatsen

20 juli 2018

Het plaatsen van de ankers is nu op volledige productie en wordt uitgevoerd door Jetmix. De werktijden van Jetmix zijn van 07:00-19:00 op doordeweekse dagen.
Bij uitzondering kan dit uitlopen tot circa 19:30 uur om een anker kwalitatief goed af te ronden. In totaal worden er ruim 350 ankers geplaatst. De ankers zorgen er voor […]

Diepste punt bereikt in de bouwkuip

18 juni 2018

Begin 2018 zijn de werkzaamheden voor nat ontgraven gestart. Totaal is er circa 40.000 m3 zand afgevoerd. Het zand uit de bouwkuip is via een tijdelijke persleiding afgevoerd naar een depot buiten het centrum. Door het zand te verpompen en vervolgens per schip af te voeren, hebben we het aantal vrachtwagenritten door de binnenstad kunnen […]

Voortgang ontgraven bouwkuip

24 mei 2018

Om de bouwkuip te kunnen ontgraven, blijft deze voorlopig gevuld met water. De graafwerkzaamheden zijn nu redelijk op diepte en de stalen stempel is op circa 9 meter diepte aangebracht om te zorgen dat de rechte delen van de diepwanden niet gaan doorbuigen als er verder ontgraven wordt naar de einddiepte van 18 meter diep. […]