Voor de buurt

Een heldere en duidelijke berichtgeving over de werkzaamheden vinden wij belangrijk. De website is hiervan een onderdeel maar we informeren de buurt ook via andere middelen. Er is bijvoorbeeld periodiek contact met de klankbordgroep Garenmarkt en de omgeving wordt regelmatig geïnformeerd over de werkzaamheden via Nieuwsbrieven en E-alerts. Door de inzet van deze communicatiemiddelen streven wij ernaar dat de omgeving goed op de hoogte is van de werkzaamheden en niet verrast wordt door de bouwwerkzaamheden.

Aanvullende informatie over de klankbordgroep en de nieuwsbrief en de E-alerts is terug te vinden op deze pagina