Uitbreiden bouwplaats Korevaarstraat

Vanaf 3 januari starten we met de werkzaamheden aan de in- en uitrit van de parkeergarage. Het bouwterrein wordt dan uitgebreid in de Korevaarstraat tot aan de Cathrijnestraat.

Als de bouwhekken geplaatst zijn en het asfalt verwijderd is, wordt de damwandstelling aangevoerd. Voor de wanden van de in- en uitrit wordt gebruik gemaakt van damwandplanken. Dit zijn stalen planken die circa 13 meter in de grond worden gedrukt. Afhankelijk van de ondergrond moeten de damwandplanken soms het allerlaatste stukje in de grond worden nagetrild. Door deze werkmethode blijft de hinder van de werkzaamheden relatief beperkt. Na het plaatsen van de damwandplanken worden er funderingspalen aangebracht. De funderingspalen worden geboord om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Deze werkzaamheden duren tot medio februari. Daarna wordt verder gewerkt aan de ruwbouw van de in- en uitrit.