Plaatsen prefab verdiepingsvloeren

Nu de onderste parkeerlaag af is, worden de prefab vloerdelen geplaatst. De 52 prefab vloerdelen voor de ronding wegen maximaal 18 ton en worden per stuk aangeleverd op de bouwplaats. Bij de 60 rechte delen worden vier vloerdelen per keer aangeleverd. Met de torenkraan worden de elementen op de juiste plek geplaatst. Als een vloer volledig geplaatst is, wordt deze voorzien van een afwerklaag. Dit is een stort van circa 8 uur die op de dag plaatsvindt. Na het storten wordt de vloer gladgeschuurd. Deze werkzaamheden gaan in de avond en mogelijk in de nacht door.

De vloerdelen voor de -4 vloer zijn reeds geplaatst. Na de zomer zijn alle verdiepingen geplaatst en wordt het dak dichtgemaakt.