Klankbordgroep

Tijdens de uitvoering van het project is de klankbordgroep Garenmarkt gesprekspartner van het projectteam. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van bewoners, wijkorganisaties en ondernemers van het gebied.

Het projectteam informeert de leden over:

  • de voortgang van het project
  • de te nemen stappen in het project
  • de uitvoering van de werkzaamheden

 

Documenten van de klankbordgroep Garenmarkt