Planning

Begin 2014 is Bouwcombinatie Parkeergarages Leiden (Dura Vermeer-Besix) geselecteerd om de garage te gaan bouwen. De bouw van de garage start in het voorjaar van 2017 en de bouwtijd is ongeveer drie jaar. Naar verwachting is de garage dus begin 2020 gereed voor openstelling.

Periode Werkzaamheden
Vanaf begin 2017
Aanpassingen verkeerssituatie, inrichten bouwterrein, plaatsen damwanden bouwkuip
Vanaf medio 2017
Start lokaal archeologisch onderzoek en plaatsen geleidewanden en aansluitend werkzaamheden diepwanden
Tot begin 2018
Het (nat) ontgraven bouwput. Werkzaamheden aan de in- en uitrit parkeergarage (archeologisch onderzoek)
Vanaf begin 2018
Plaatsen ankers t.b.v. verankering van de parkeergarage en vervolg werkzaamheden in- en uitrit parkeergarage.
Vanaf medio 2018
Onderwaterbeton in de parkeergarage (voorbereiding, storten, uitharden, leegpompen en afwerken) en afwerken betonwerk van de in- en uitrit.
Voorjaar t/m medio 2019
Montage prefab onderdelen (vloeren, kolommen, balken) in de parkeergarage
Vanaf medio 2019 Dichtleggen van het dak van de parkeergarage en ruwbouw entreepaviljoen
Vanaf medio / eind 2019 Start herinrichten Garenmarkt door gemeente Leiden
Tot begin 2020 Afbouw parkeergarage en entreepaviljoen (installaties, trappenhuis, inrichting parkeergarage, wand- en vloerafwerking, etc.)
Begin 2020 Parkeergarage gereed voor openstelling