Het ontwerp

Voor het ontwerp is het architectenbureau VVKH uit Leiden bij het project betrokken.  In het ontwerp is rekening gehouden met de inpassing in het gebied en duurzaamheid van het ontwerp. Om dit te bereiken wordt de footprint van de garage zo klein mogelijk gehouden. Een compacte massa zorgt voor een beperking in het materiaalgebruik, maar ook van de overlast die een dergelijk bouwwerk geeft tijdens de bouw. Nog compacter zijn de gebouwdelen die bovengronds merkbaar zijn. Het entreepaviljoen, de inrit en de vluchtopgang zijn beperkt gehouden in maat. Zo blijft er voor de stad een zo groot mogelijk vrij indeelbaar plein over, direct bovenop de 425 parkeerplaatsen die ondergronds gerealiseerd worden.

Informatie over de toekomstige parkeergarage voor de openingstijden, tarieven e.d. is beschikbaar via de website www.leiden.nl

Bron onderstaande afbeeldingen: VVKH

Parkeergarage_Garenmarkt_Leiden-visualisatieParkeergarage_Garenmarkt_Leiden-doorsnedeParkeergarage_Garenmarkt_Leiden-visualisatie