Het Project

Voldoende parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid zijn belangrijk voor de stad. Daarom krijgt Leiden twee grote ondergrondse parkeergarages aan de rand van het centrum. Onder de Garenmarkt en onder de Lammermarkt. Beide parkeergarages worden gerealiseerd door de Combinatie Dura Vermeer – Besix. Er is niet alleen veel aandacht besteed aan het ontwerp van de parkeergarage maar ook op de wijze van bouwen. Bouwen in de binnenstad vraagt namelijk extra aandacht voor de omgeving. De wijze van bouwen is een bepalende factor. De keuzes die voor de bouw van de parkeergarage zijn gemaakt neemt de overlast van de bouwwerkzaamheden niet geheel weg, maar geeft wel een duidelijke vermindering van de totale overlast.

Om ruimte te maken voor de bouw van de parkeergarage wordt de verkeerssituatie aangepast. Het gebied rondom de bouwplaats blijft bereikbaar voor bezoekers en bewoners. Door de bouwwerkzaamheden wordt het overgrote deel van parkeerplaatsen opgeheven. We vragen uw begrip en geduld voor de overlast die alle werkzaamheden met zich meebrengen. Voor alternatieve parkeerplaatsen is meer informatie te vinden op www.leiden.nl/parkeren

Aanvullende informatie over het ontwerp, de wijze van bouwen, nieuwberichten, de planning en het archeologisch onderzoek is terug te vinden op deze pagina.

Een overzicht van de bouwwerkzaamheden en informatie over de parkeergarage staan in het informatieblad Garenmarkt (volgt).

Bij het ontwerp en realisatie is rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten. In de casestudy (volgt) vindt u meer informatie.