Diepste punt bereikt in de bouwkuip

Begin 2018 zijn de werkzaamheden voor nat ontgraven gestart. Totaal is er circa 40.000 m3 zand afgevoerd. Het zand uit de bouwkuip is via een tijdelijke persleiding afgevoerd naar een depot buiten het centrum. Door het zand te verpompen en vervolgens per schip af te voeren, hebben we het aantal vrachtwagenritten door de binnenstad kunnen beperken. Als laatste wordt de bodem van de bouwkuip opgeschoond en gecontroleerd door duikers. De werkzaamheden zijn medio juni afgerond.
De persleiding en de installaties buiten de bouwplaats zijn inmiddels verwijderd. Bij het Van der Werfpark blijft een pomp staan voor peilbeheersing van het water in de bouwkuip. Deze pomp wordt in het najaar ook gebruikt voor het leegpompen van de bouwkuip.