Veel gestelde vragen

Hoe worden de omliggende panden gemonitord tijdens de bouw?

Om veranderingen in de panden tijdens de bouw goed in de gaten te houden zijn er meetspiegels boven- en onderaan de gevels geplaatst van de omliggende panden. Door middel van deze spiegels wordt de positionering van de panden gemonitord. De monitoring vindt plaatst via een ‘total station’, een landmeetkundig apparaat voor automatische monitoring van de panden. Op een aantal panden is in overleg met de eigenaar een total station aan de gevel geplaatst.

De total station is een landmeetkundig apparaat. Met het apparaat kunnen geen opnames worden gemaakt. Het apparaat draait continu rond om de positie van de omliggende panden te meten. Het apparaat meet de positie van de meetspiegeltjes en controleert eventuele afwijkingen. Als er veranderingen zijn in de meetresultaten, wordt dit gesignaleerd en kan tijdig actie ondernomen worden.

Waarom wordt de parkeergarage onder de Garenmarkt gebouwd?

Uit onderzoek is gebleken dat bezoekers van Leiden de parkeerfaciliteiten slecht beoordelen. Parkeerplekken liggen op onhandige plekken en zijn niet goed vindbaar. Voldoende parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid zijn belangrijk voor de stad. Daarom krijgt Leiden twee grote ondergrondse parkeergarages aan de rand van het centrum. Onder de Garenmarkt en onder de Lammermarkt. Dit zorgt voor 950 parkeerplaatsen. De nieuwe parkeergarages maken een bezoek aan de binnenstad nog aantrekkelijker.

Hoe lang duurt de bouw van de parkeergarage?

De bouwtijd van de parkeergarage is ongeveer drie jaar.

Ik heb een vraag over de parkeergarage. Waar kan ik die stellen?

Voor meer informatie over de garage kunt u contact opnemen met de bouwcombinatie parkeergarages Leiden (contactformulier).

Blijft doorgaand verkeer mogelijk tijdens de bouw?

We proberen de overlast voor het doorgaand verkeer zo min mogelijk te beperken. Op bepaalde momenten tijdens de bouw kan het voorkomen dat het verkeer tijdelijk omgeleid wordt.

Hoeveel auto’s kunnen er in de parkeergarage parkeren?

De parkeergarage biedt straks plaats aan ongeveer 425 auto’s.

Blijft parkeren bovengronds mogelijk?

Na de komst van de parkeergarage wordt het maaiveld opnieuw ingericht.

Ik heb schade als gevolg van de bouw van de parkeergarage. Wat nu?

Voor schademeldingen kunt u contact opnemen met het de gemeente Leiden via 14071 (optie 3: bouwen & wonen). Dit nummer is op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar. Na ontvangst van uw schademelding wordt er met u besproken welke procedure het beste kan worden doorlopen. Meer hierover vindt u ook in het factsheet.

Meer informatie

Over de ontwikkelingen van de Lammermarkt is via de onderstaande links meer informatie te vinden.