Aangepaste planning afsluiting Levendaal

De planning van de rioolwerkzaamheden is gewijzigd, waardoor de afsluiting van het Levendaal op een ander moment zal plaatsvinden dan in de voorgaande brief van medio februari is aangekondigd. Via de vooraankondigingsborden op straat worden de nieuwe data van de afsluitingen tijdig gecommuniceerd.